lista biegłych sądowych zielona góra

Biegły sądowy – rzeczoznawca nieruchomości

Do postępowań sądowych bardzo często powoływani są biegli sądowi. To eksperci, którzy stają się ogromnym wsparciem dla sędziego, ponieważ ich opinie są nierzadko głównym dowodem w sprawie. Pamiętajmy, że sędzia podczas ustalania sprawiedliwego werdyktu posiłkuje się jedynie przepisami polskiego prawa. W postępowaniach skomplikowanych nie zawsze to wystarcza. Biegli sądowi danej specjalizacji mogą rzucać nowe światło na sprawę.

Do najczęściej rozstrzyganych postępowań sądowych zaliczane są te, które dotyczą podziału majątku. To w nich udział biorą biegli sądowi, profesjonalni rzeczoznawcy nieruchomości. Podstawą takich spraw i wydania sprawiedliwego werdyktu jest przecież wiarygodna i rzetelna wycena majątku, w tym mieszkań czy domów. Sędzia nie jest w stanie dokonać takich działań na podstawie tylko obowiązującego prawa. To biegli rzeczoznawcy nieruchomości mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dysponują technicznymi możliwościami, by dokonać wyceny w pełni fachowo.

Jak powołać biegłego sądowego?

Biegłych powołuje zawsze sędzia, natomiast przy każdym Sądzie Okręgowym funkcjonuje lista biegłych sądowych, z której ten korzysta. Aby sprawdzić, którzy konkretnie biegli i o jakich specjalizacjach mogą być powołani do danych rozpraw, wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło typu „lista biegłych sądowych zielona góra”. Pamiętajmy jednak, że o biegłego mogą wnioskować strony postępowania, natomiast ostateczną decyzję podejmuje sędzia. Strony nie mogą też wskazywać ekspertów, to również zadanie sędziego.

W jednym postępowaniu sądowym udział może brać jeden bądź kilku biegłych sądowych. Sędzia może ich opinię przyjąć jako dowód w sprawie albo odrzucić. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach udział biegłych jest obowiązkowy. To między innymi postępowania z udziałem dzieci albo kiedy któraś ze stron ma podlegać specjalistycznym badaniom lekarskim. W przypadku rozpraw o podział majątku rzeczoznawca nieruchomości może, ale nie musi zostać powołany, a jego wycena także nie musi stanowić podstawy do wydania przez sędziego werdyktu.

Biegły rzeczoznawca nieruchomości w sprawach sądowych

Okazuje się, że biegły rzeczoznawca nieruchomości bierze udział nie tylko w postępowaniach, których istotą jest podział majątku. Ten ekspert sporządza też nierzadko opinie w sprawach, których podstawą jest odszkodowanie za szkodę. Co ciekawe, coraz więcej osób domaga się sprawiedliwości, występując przeciwko ubezpieczycielowi, który nie uznał szkody nieruchomości, pomimo wykupionej polisy ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *